2024
Data by Brand Jan-Mar 2024
Data by Category Jan-Mar 2024
Export Jan-Mar 2024
Import Jan-Mar 2024
Production Jan-Mar 2024
Wholesales Jan-Mar 2024
2023
Data by Brand - 2023
Data by Category - 2023
Export 2023
Import - 2023
Production - 2023
Wholesales 2023
2022
Data by Brand 2022
Data by Category 2022
Export 2022
Import 2022
Production 2022
Wholesales 2022
2021
Data by Brand 2021
Data by Category 2021
Export 2021
Import 2021
Production 2021
Wholesales 2021
2020
Data by Brand 2020
Data by Category 2020
Export 2020
Import 2020
Production 2020
Whole Sales 2020
2019
Data by Brand 2019
Data by Category 2019
Export 2019
Import 2019
Production 2019
Wholesales 2019
2018
Data by Brand Jan-Dec 2018
Data by Category Jan-Dec 2018
Export Jan-Dec 2018
Import Jan-Dec 2018
Production Jan-Dec 2018
Wholesales Jan-Dec 2018
2017
Data by Brand Jan-Dec 2017
Data by Category Jan-Dec 2017
Export Jan-Dec 2017
Import Jan-Dec 2017
Production Jan-Dec 2017
Wholesales Jan-Dec 2017
2016
Data by Brand 2016
Data by Category 2016
Export 2016
Import 2016
Production 2016
Wholesales 2016
2015
Data By Brand 2015
Data By Category 2015
Export 2015
Import 2015
Production 2015
Wholesales 2015
2014
Data By Brand 2014
Data By Category 2014
Export 2014
Import 2014
Production 2014
Wholesales 2014
2013
Data by Brand 2013
Data by Category 2013
Export 2013
Import 2013
Production 2013
Wholesales 2013
2012
Data by Brand 2012
Data by Category 2012
Export 2012
Import 2012
Production 2012
Wholesales 2012
2011
Data by Brand 2011
Data by Category 2011
Export 2011
Import 2011
Production 2011
Wholesales 2011
2010
Production - 2010
Wholesales - 2010
2009
Production 4x2 - 2009
Production 4x2, 4x4 & bus - 2009
Production by Brand - 2009
Production Sedan - 2009
Production Truck & Double Cabin - 2009
Wholesales 4x2 & 4x4 - 2009
Wholesales 4x2 - 2009
Wholesales Bus & Truck - 2009
Wholesales by Brand - 2009
Wholesales Double Cabin - 2009
Wholesales Sedan & 4x2 - 2009
Wholesales Sedan 1 - 2009
Wholesales Sedan 2 - 2009
2008
Production 4x2 - 2008
Production 4x2, 4x4 & Bus - 2008
Production Sedan - 2008
Production Truck & Double Cabin - 2008
Wholesales 4x2 & 4x4 - 2008
Wholesales 4x2 - 2008
Wholesales Bus & Truck - 2008
Wholesales Double Cabin - 2008
Wholesales Sedan & 4x2 - 2008
Wholesales Sedan - 2008
Wholesales Sedan CC <= 1.500 - 2008
2007
Wholesales 4x2 & 4x4 - 2007
Wholesales 4x2 - 2007
Wholesales Bus & Pick Up/Truck - 2007
Wholesales Double Cabin - 2007
Wholesales Sedan CC > 1.5 lt - 2007
Wholesales Sedan CC > 3.0 lt & 4x2 - 2007
Wholesales Sedan CC <=1.5 lt - 2007
2006
Laporan Penjualan Double Cabin - 2006
Laporan Penjualan 4x2 & 4x4 - 2006
Laporan Penjualan 4x2 - 2006
Laporan Penjualan Bus & Pick Up/Truck - 2006
Laporan Penjualan Sedan CC > 1.5 lt - 2006
Laporan Penjualan Sedan CC <= 1.5 lt - 2006
2005
Laporan Penjualan 4x2 - 2005
Laporan Penjualan 4x2 4x4 & Bus - 2005
Laporan Penjualan Double Cabin - 2005
Laporan Penjualan Pick Up & Truck - 2005
Laporan Penjualan Sedan & 4x2 - 2005